Ο Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος, συνιστά ένα υπαίθριο μουσείο φυσικής ιστορίας κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας και στα μνημεία της Άλτεως, για τα φυτικά είδη που χρησιμοποιήθηκαν στην αποκατάσταση του Ολυμπιακού Τοπίου, βάσει των περιγραφών συγγραφέων της αρχαιοελληνικής γραμματείας (Αριστοτέλης, Θεόφραστος, Στράβων, Παυσανίας, Αθήναιος) αλλά και βάσει νεωτέρων μαρτυριών, οπότε συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία και την αρχαιολογική σημασία της Ολυμπίας. Ο Βοτανικός Κήπος της Ολυμπίας συμπληρώνει και υποστηρίζει αρμονικά τον αρχαιολογικό χώρο, μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO ενημερώνοντας τους πολυάριθμους επισκέπτες του για τα φυτικά είδη δενδρώδη, θαμνώδη και ποώδη του τόπου και ευρύτερα της Μεσογειακής Χλωρίδας, συμπληρώνοντας τις αισθητικές ανάγκες του και συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Leave a Comment